Auris De Weerklank (Alphen aan den Rijn) Aurislogo

Vakantierooster en feestdagen

2019-2020

Jaarmarkt  18-09-2019
Herfstvakantie  19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij  20-12-2019 vanaf 12.25 uur 
Kerstvakantie  21-12-2019 t/m 05-01-2020 
Voorjaarsvakantie  22-02-2020 t/m 01-03-2020 
Tweede Paasdag  13-04-2020 
Meivakantie 25-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020
Tweede Pinksterdag  01-06-2020
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie vrij  17-07-2020 vanaf 12.25 uur 
Zomervakantie  18-07-2020 t/m 30-08-2020 

 

 

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.