Auris De Weerklank (Alphen aan den Rijn) Aurislogo

Goede doelen

Samen sparen
Elk jaar kiezen we een goed doel wat we met elkaar willen steunen.  Leerlingen kunnen elke dag oud papier meenemen naar school. Zij krijgen voor elke zak kranten die ze meenemen een lootje. Zo kunnen ze mooie prijzen winnen. Met het geld dat met het oud papier wordt opgehaald, steunen we verschillende projecten. Soms zijn dat projecten in de derde wereld. Zo hebben we een dovenschool in Kwale (Kenia) gesteund. Ook hebben we een keer Kika gesteund. We proberen steeds een project te kiezen wat herkenbaar is voor de leerlingen.

Geld inzamelen tijdens projecten
Elk schooljaar organiseren wij een project voor alle groepen. Bij het project zamelen wij soms geld in voor een goed doel. Wij sluiten het project feestelijk af.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.