Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Verandering van adres, telefoonnummer, huisarts en dergelijke

Veranderingen in adres, telefoonnummer, huisarts of ziektekostengegevens kunt u doorgeven aan onze administratie.

Eten en drinken op school (gezonde voeding) en verjaardagen

Auris De Weerklank stimuleert het eten van gezonde voeding. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sporten en spelen. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dit betekent dat wij stimuleren dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat fruit eten op school er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. Snoep, koek en frisdrank zijn voor thuis.

 

Hieronder zijn de verschillende eet– en drinkmomenten beschreven.

 

Ochtendpauze

We zien graag dat de kinderen tijdens de pauzes alleen gezonde tussendoortjes eten.  Naast fruit en/of groente eten de kinderen in alle groepen brood. Groente en/of fruit (voor de kleuters graag geschild en gesneden meegeven).

 

Lunch

Tijdens de lunch kunnen de kinderen eten, drinken en uitrusten. Dan zijn ze ‘s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen. Bij de lunch eten de kinderen boterhammen en eventueel nog wat fruit en groente (zoals komkommer, cherrytomaatjes, radijsjes, worteltjes, reepjes paprika)  als toetje. U kunt voor uw kind een melkdrank laten bezorgen door een abonnement bij Campina schoolmelk af te sluiten. Informatie hierover kunt u vinden op www.campinaopschool.nl.  Eten of drinken dat niet opgaat, wordt mee terug naar huis gegeven. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het Voedingscentrum.

 

Traktaties

Wij zetten leerlingen die jarig zijn graag in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een kleine gezonde traktatie. Dat kan bijvoorbeeld fruit, groente sticks, doosjes rozijntjes of handje popcorn zijn. Een traktatie in de vorm van een leuke gum, handig kladblokje of een gekleurde pen is natuurlijk ook erg leuk!

 

Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. De leerkracht ontvangt graag dezelfde traktatie als de leerlingen. We hopen dat u bijdraagt aan een gezonde school.

 

Schoolreisje en feesten

Bij speciale gelegenheden maken wij een uitzondering t.a.v. eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld schoolreisje, feestdagen, thema’s.

Excursies, feesten, kamp en schoolreisje

Excursies

Op school behandelen wij thema’s. Deze sluiten wij soms af met een excursie naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, de bakkerij, het technolab of een museum.

 

Feesten

Wij maken tijd voor het vieren van feesten. Tijdens de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn zijn de leerlingen vrij. Ook vieren wij Sinterklaas en christelijke feestdagen. Bij sommige feesten eten wij samen. Met kerst voeren wij een kerstspel op en is er in de avond een samenzijn waarbij ouders ook van harte welkom zijn.

 

Kamp en schoolreisje

Eenmaal per jaar gaan de leerlingen van groep 1 tot en met 7 op schoolreis. De leerlingen van groep 8 gaan op kamp. Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage voor deze activiteiten? Klik op onderstaande button.

Wisselochtend

De laatste woensdag van het schooljaar hebben wij een wisselochtend. Leerlingen maken dan kennis met de leerkracht en leerlingen bij wie ze volgend schooljaar in de klas komen.

Agenda groep 7 en 8

Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een agenda van school. U hoeft voor uw kind dus geen schoolagenda te kopen voor het nieuwe schooljaar.

Dossier en gegevens van de leerling

Dossier

Van elke leerling houden wij een dossier bij op school. Alleen schoolmedewerkers die met een leerling werken, de schoolleiding en de inspectie mogen deze gegevens inzien. Wilt u inzage in het dossier van uw kind? Maak dan een afspraak met de teamleider of directeur van onze school. Gegevens over leerlingen geven we alleen aan derden na schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Leerlingenkaart

Op de leerlingenkaart staan gegevens die voor ons van belang zijn. Denk hierbij aan telefoonnummers waarop u voor noodgevallen te bereiken bent, medicijngebruik, ziektekostengegevens en de informatie over bijvoorbeeld de vervoerder die uw kind naar school brengt. Bij toelating op onze school en aan het begin van elk schooljaar vragen wij u deze gegevens te controleren en waar nodig deze te wijzigen of aan te vullen.

Vervoer van en naar school

Als uw kind in de directe omgeving van school woont, moet u zelf voor vervoer zorgen. Als u verder van school woont  kunt u voor uw kind vervoer met een taxi of busje aanvragen bij de gemeente waar u woont. Gemeenten hebben hiervoor verschillende procedures. Raadpleeg voor uw situatie uw gemeente. Vragen en klachten over het vervoer kunt u indienen bij uw vervoersbedrijf. De school heeft geen invloed op het beleid rondom leerlingenvervoer, dit is beleid van de woongemeente.

 

Tot 8.20 uur is de taxichauffeur verantwoordelijk voor de kinderen, hij wacht dan met de kinderen in de taxi voor de school. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein, de kinderen kunnen dan naar het plein komen. Na schooltijd  wachten de kinderen op het plein tot hun taxi komt, ook dan is er toezicht door zogenoemde taxiwachten.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Meenemen voor bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs van hun eigen groepsleerkracht. Ook hebben zij één keer in de week gym van de vakleerkracht gymnastiek in de grote gymzaal.

 

De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs van één van de vakleerkrachten gymnastiek. In deze lessen worden verschillende motorische vaardigheden geoefend, denk aan balanceren, zwaaien, mikken en over de kop gaan. Ook wordt er tijdens de gymlessen aandacht besteed aan de sociale vaardigheden: hoe gaan leerlingen met elkaar om tijdens spelsituaties en wat doe je bij winst en verlies. Verder komt het zelf klaarzetten, reguleren en opruimen van activiteiten aan bod.

 

Ieder jaar wordt er voor de hele school een sportdag georganiseerd waarbij allerlei spelletjes aan bod komen (zie Koningsspelen)

 

Wij maken gebruik van een motorisch leerlingvolgsysteem om de motorische ontwikkeling van alle leerlingen goed in kaart te brengen en te volgen.

 

De gymspullen bestaan uit een korte broek en T-shirt of een gympakje en gymschoenen. Vanaf groep 5 raden we  een plastic deodorantroller waarmee de  kinderen  zich extra kunnen opfrissen.

Project

Elk schooljaar wordt er in de school een project georganiseerd voor alle groepen. Het project sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek. In deze projectperiode worden er rond het thema diverse extra activiteiten georganiseerd zoals uitstapjes, bezoek van iemand in een klas etc. Het project wordt feestelijk afgesloten. U kunt dan het werk bekijken van uw kind en  van andere kinderen. Ook worden er voor de kinderen leuke activiteiten georganiseerd. Bij de afsluiting wordt  geld ingezameld voor een goed doel.

 

U bent van harte welkom op deze projectavond!

Sportactiviteiten

Koningsspelen

Elk jaar doen we  met de groepen van 1 t/m 6 mee met de Koningsspelen. Na een gezond en eenvoudig ontbijt bekijken we de officiële opening van de Koningsspelen. Hierna gaan de kinderen naar buiten voor verschillende sportactiviteiten. Hiervoor hebben we de hulp van veel ouders nodig.

 

Alphense sportdagen

De groepen 7 en 8 hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan de Alphense sportdagen. Met alle basisschool van groep 7 en 8 worden er spelletjes gedaan op de sportvelden. De leerlingen zijn verdeeld in groepjes die begeleid worden door  studenten van het Scala College.

 

Alphen beweegt

Alphen Beweegt is er op gericht om leerlingen zelf te laten ervaren hoe leuk het sporten en bewegen is. Met hen werken we samen.

 

Alphen Beweegt wil alle kinderen in Alphen laten bewegen en zijn gericht op leerlingen in het speciaal onderwijs. In de programma’s staan de leerlingen centraal. Afhankelijk van hun wensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van tennis tot hockey, van atletiek tot fietslessen, van dansen tot tai-boksen. Alles is mogelijk. Sporten en bewegen geeft kracht en trots!

 

De kennismakingsprogramma’s (clinics) starten altijd binnen de school. Alphen beweegt werkt nauw samen met de sportvereniging en andere sportaanbieders in de buurt van de school en van de woonplaats van de leerlingen. Zo ontstaan er voor de leerlingen mogelijkheden om in hun vrije tijd bij de sportvereniging te gaan sporten en bewegen. Net zoals hun broers en zussen, vrienden en vriendinnen en buurtgenoten.

Goede doelen

Samen sparen

Het inleveren van oude batterijen kan op school. Voor elke kilo aan oude batterijen krijgt de school waardebonnen om bij een leverancier schoolmaterialen te kunnen aanschaffen, zo sparen we met elkaar voor leuke schoolmaterialen voor de leerlingen.

 

Geld inzamelen tijdens projecten

Elk schooljaar organiseren wij een project voor alle groepen. Bij het project zamelen wij soms geld in voor een goed doel. Wij sluiten het project feestelijk af.