Auris De Weerklank (Alphen aan den Rijn) Aurislogo

Groepsindeling

Gemiddeld zitten er 15 leerlingen in een groep. Bij het samenstellen van de groepen houden wij rekening met het niveau, de leeftijd en de problematiek van de leerling. De groepsnummers komen overeen met die in het basisonderwijs. Wij bieden onze leerlingen leerstof die is afgestemd op zijn onderwijsbehoefte.

Onderwijsassistenten assisteren in alle groepen. Hierdoor maken wij extra tijd vrij voor individuele hulp en kunnen wij de klas in niveaugroepjes verdelen.

In onderstaande tabel staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.