Auris De Weerklank (Alphen aan den Rijn) Aurislogo

Overgang naar een andere school

Als een leerling onze school verlaat, dan stellen wij een onderwijskundig rapport op voor de nieuwe school. Ouders ontvangen hier een kopie van. Hieronder ziet u waar onze leerlingen bij het verlaten van onze school naar toe zijn gegaan. In het overzicht staan de leerlingen van Auris De Weerklank Leiden en Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn bij elkaar opgeteld. Voor de inspectie gelden beide locaties namelijk als één onderwijskundige eenheid.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2014-2015is van de tussentijdse uitstroom 80% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 84%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 84%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 70% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2014-2015 is 71% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting op hoger uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 64%.  In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 71%.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schoojaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 47 van de 49 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 96%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 2%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 2%.

Van de leerlingen die in het schoojaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 56 van de 56 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%. 

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 51 van de 56 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 91%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 9%.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.