Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

Heeft u belangstelling voor de ouderraad? Stuur dan een e-mail naar alphen@auris.nl.

Medezeggenschapsraad/Deelraad

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad? Stuur dan een e-mail naar mr@auris.nl.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor Auris De Weerklank is mevrouw Stephanie van Knobelsdorff (0172 240681).

Coördinator (sociale) veiligheid

Esther Rijlaarsdam